Veranderen is van alle tijden

Citaten & wijsheden uit het verleden

Confucius (Chinees wijsgeer 5e eeuw voor Christus)
“Bij een goed einde hoort een goed begin” 

Immanuel Kant (Duits filosoof 1724-1804)
Het is een bewijs van prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen”

William Thomson (Brits natuurkundige 1824-1907)
Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kunt uitdrukken, dan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kunt uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard”

Rainer Maria Rilke (Duits dichter 1875-1926 )
Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan
eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden”

Gerrit Jan Komrij (Nederlands dichter, schrijver, criticus 1944-2012)
Het probleem van het antwoord is de vraag”

Heden

Business analist (Amsterdam)
“Meer dan de helft van alle verandertrajecten mislukken omdat er in het begin de noodzaak en de behoefte niet concreet worden gemaakt.
Jouw instrument ondersteunt hierin”

Innovatiemanager (Nyenrode)
Het gevaar van een mislukt project zit niet in de staart maar in de start”

CEO Multinational (Eindhoven)
De grootste fout in verander- en verbeterprojecten is volgens mij: begint eer ge bezint”

Kwaliteitsmanager (Turnhout)
Veranderen vereist visie, moed, doorzetting en een juiste omkadering.
Als er één aspect niet aanwezig is, wordt het beoogde doel niet bereikt”


Veranderen en verbeteren begint met het vergaren van inzichten

Novy-T heeft op basis van empirisch onderzoek een online instrument ontwikkeld, de
Veranderprofiel-scan die U aan de hand van 60 gevalideerde vragen/stellingen deze inzichten biedt

Hoe dat in z’n werk gaat, leest u op deze website