Citaten & wijsheden

 ________________ V E R A N D E R E N _______

Confucius (Chinees wijsgeer 5e eeuw voor Christus)
“Bij een goed einde hoort een goed begin” 

Immanuel Kant (Duits filosoof 1724-1804)
Het is een bewijs van prima verstand, wanneer de mens weet, hoe hij goede vragen moet stellen”

William Thomson (Brits natuurkundige 1824-1907)
Als je kan meten waarover je spreekt, en het in getallen kunt uitdrukken, dan weet je er iets over; maar als je het niet kunt meten, als je het niet in getallen kunt uitdrukken, dan is je kennis van een magere en onbevredigende aard”

Rainer Maria Rilke (Duits dichter 1875-1926 )
Je moet soms lang op de drempel van de vragen staan
eer je je voet durft zetten op de trede van de antwoorden”

Gerrit Jan Komrij (Nederlands dichter, schrijver, criticus 1944-2012)
Het probleem van het antwoord is de vraag”

CEO Philips Lighting – heden
De grootste fout in verander- en verbeterprojecten: begint eer ge bezint”

Innovatie manager – heden
Het gevaar van een mislukt project zit niet in de staart maar in de start”

Quality Manager Philips Lighting – heden
Veranderen vereist visie, moed, doorzetting en een juiste omkadering. Als er één aspect niet aanwezig is, wordt het beoogde doel niet bereikt”


Om een verandering te realiseren doe je er goed aan om in het begin van een verandertraject de juiste vragen te stellen. Maar welke zijn dat?  Novy-T heeft op basis van empirisch onderzoek 60 essentiële vragen/stellingen ontwikkeld en deze samengebracht in een online instrument, de Veranderprofiel-scan. Hoe dat in z’n werk gaat, leest u op deze website.