Sessie 1 – werkwijze

Voeren van een beleidsbepalende dialoog met het team

Het team met de noodzaak/ambitie tot veranderen komt voor één dagdeel bij elkaar


Elk lid van het team logt in op PC, laptop, tablet of smartphone om toegang te krijgen tot de elektronische versie van de Veranderprofiel-scan®

We brengen de 12 veranderelementen in kaart via een teamdialoog.
De scores van deze elementen zijn gebaseerd op 60 gevalideerde stellingen van de Veranderprofiel-scan®

 

 

 

 

De teamdialoog wordt gefaciliteerd door een gecertificeerde coach. Aan het eind van de sessie heeft elk teamlid meteen zijn/haar scores ter beschikking in de vorm van een grijs en een blauw spindiagram:

 

 

 

In sessie 2 zullen we deze resultaten en inzichten vertalen naar concrete activiteiten die de basis vormen voor effectieve veranderingen

>