Sessie 2

Opstellen van activiteiten op basis van verkregen inzichten.

Hetzelfde team dat heeft deelgenomen aan de eerste sessie komt voor een tweede dagdeel bij elkaar. De volgende agendapunten passeren de revue:

  Herkennen en erkennen van de individuele resultaten uit sessie 1

Resultaten

♦  Individuele resultaten samenbrengen tot een teamresultaat

Resultaten | team

  Duiden van de individuele inzichten uit sessie 1

Inzichten

  Individuele inzichten samenbrengen tot een teamresultaat

Inzichten | team

  Bepalen van prioriteiten voor uw veranderproces

Prioriteiten

  Opstellen van concrete acties om de verandering effectief te sturen

Project charter

SMART follow-up


Op basis van de verkregen inzichten bent u in staat de gewenste veranderingen adequaat vorm te geven. Dát is de toegevoegde waarde van de Veranderprofiel-scan®