Sessie 2 – werkwijze

Vertalen van de verkregen resultaten en inzichten naar concrete acties

Het team (dat heeft deelgenomen aan de eerste sessie) komt voor een tweede dagdeel bij elkaarKernactiviteiten 2e dagdeel:

Samenbrengen van individuele resultaten tot teamresultaten

♦ Begrijpen & interpreteren van teamresultaten
♦ Definiëren van concrete acties in een teaminspanning

 

 

♦ Vergaren van INZICHTEN in zwakke elementen die aandacht vergen
♦ FOCUS op activiteiten die de basis vormen voor effectieve verandering


Dát is de toegevoegde waarde van de Veranderprofiel-scan®