SMART follow-up

Na het voltooien van sessie 1 en sessie 2 weet u waar de focus in uw verandertraject dient te liggen. In veel gevallen zijn er in deze fase al contouren van SMART activiteiten vastgesteld. Het is duidelijk dat er nog veel werk verzet moet worden om het veranderproject tot een succes te maken.

Welke follow-up ?

Wij ervaren grote verschillen in verandercultuur bij organisaties. Follow-up activiteiten zijn dan ook sterk afhankelijk van de verandermanagement expertise die in het verleden bij een organisatie is opgebouwd.

puzzelstukjes     Het bepalen van follow-up is maatwerk !

Veranderconcepten en -instrumenten dienen te passen bij de cultuur en maturiteit van uw organisatie.
Novy-T kan u hierbij vanuit haar jarenlange ervaring en uitgebreid netwerk ondersteuning bieden.

Consultancy modelUw organisatie
| mate van ervaring in verandermanagement

Veel expertise ••••••••••

Bij deze organisaties zit veranderen al in het DNA ingebakken.  Zij gebruiken de Veranderprofiel-scan als instrument om te spiegelen en om hun veranderacties nóg beter te concretiseren.  Zij hebben veelal zelf de nodige competenties in huis om de SMART activiteiten verder te managen.  Novy-T dankt deze organisaties voor de inzet van de Veranderprofiel-scan en wenst hen veel succes met de uitvoer van hun veranderactiviteiten.

Matige expertise ••••••

Deze organisaties zijn vaak al een tijdje bezig met veranderen, maar het gaat nog niet van een leien dakje.

Novy-T biedt deze organisaties de volgende ondersteuning:
 Coaching van minder ervaren verandermanagers.
  Inzetten van expertise op één of meerdere verandermanagement gebieden.
  Supervisie van veranderprojecten.
  Door u nader te specificeren maatwerk.

Weinig expertise •••

Dit zijn organisaties die zoekende zijn. Zij zijn zich bewust van het feit dát ze moeten veranderen.  Ze weten alleen niet hóe en wíe hen kan helpen met het zetten van de eerste stappen.

Novy-T biedt deze organisaties ondersteuning bij het vergaren van inzichten wélke veranderaanpak en -instrumenten bij hen de meeste toegevoegde waarde oplevert.  Vaak starten we met een awareness sessie, een pilotproject, zorgen voor succesvolle resultaten, en geven zo stapsgewijs vorm aan continuous improvement.

Elke organisatie is uniek
een standaard oplossing voor uw veranderambities is er niet
maar waar een wil is, is een weg.

Yes I did it

Novy-T heeft geen toverstokjes
wél gedegen kennis van veranderen
én
een netwerk van experts
met een track record in veranderprojecten.
•••
Wij brengen u graag met hen in contact

 Samenwerkingsverband | partners | experts