Partners

PartnersProfessionals in change management die de behoefte hebben om de Veranderprofiel-scan toe te voegen aan hun portfolio, adviseren wij als volgt:

  • U verwerft inzicht in het concept achter de Veranderprofiel-scan. Dit doet u door zich te verdiepen in de informatie onder de tab GEBRUIKERS.
  • U gaat na of u voldoet aan de gestelde criteria voor een partnership.
  • U bepaalt de potentie van de Veranderprofiel-scan voor úw organisatie. Kernvraag die u zich hierbij stelt is: welke toegevoegde waarde bied dit instrument voor veranderprojecten waarin ik een leidende rol vervul?

Voor meer specifieke informatie over een gecertificeerd partnership, neem contact op met Novy-T.