Referenties

Gebruikers refereren aan de Veranderprofiel-scan als praktisch en effectief

References

Schoolbestuur
“Als bestuur hebben wij de scan uitgevoerd samen met alle directeuren van onze scholen. De grijze grafiek liet een homogeen patroon zien en heeft bevestigd dat de neuzen van al onze leidinggevenden de zelfde kant op staan. Als bestuur sterkt dat ons vertrouwen dat we de veranderingen die we in gedachte hadden kunnen gaan starten. De blauwe grafiek heeft ons inzicht gegeven over onze zwakke punten, en met z’n allen weten we nu beter waar we het komende jaar aandacht aan moeten schenken”

Business Excellence manager
“Fantastisch om te zien dat een investering van 4 uur een groot verschil maakt”.   (Novy-T: hier refereert de business excellence manager aan de 1e sessie waarin de stellingen van de scan met het managementteam worden bediscussieerd, maar er zijn 2 sessies van elk een dagdeel. Zie hiervoor de pagina WERKWIJZE)

Innovatie manager
“Het gevaar van een mislukt project zit niet in de staart maar in de start”

Zelfstandig consultant verandermanagement
“De resultaten van de scan geven e
en uitstekend beeld waar je nu staat. Je kunt er niets mee verliezen en wel (veel) mee winnen. Met het inzicht zul je de juiste koers voor je veranderingsproces kunnen inslaan”  

Directeur Six Sigma programma
“Laagdrempelige en opvallend complete scan die vanuit meerdere gezichtspunten toetst of je organisatie gereed is om te veranderen” 

Innovator land- en tuinbouw
“De scan geeft structuur aan het gehele veranderproces binnen de organisatie. Zo worden alle aspecten belicht, ook die anders snel worden vergeten”
  

Manager human resources
“Klantvriendelijk, concreet, mooie lay-out, smart”  

Ontwikkelaar leiderschapscompetenties
“Veranderen zonder inzicht waarom, wat en hoe te veranderen, is gedoemd te mislukken. De Veranderprofiel-scan verschaft dat inzicht en legt daarmee het fundament voor een geslaagd verander-traject”  

Product engineering manager
“Het is een mooie tool en de kosten van de scan in combinatie met Novy-T’s verdiepingsdiscussie en advies is z’n geld dubbel en dwars waard”

Kwaliteits- en innovatiemanager
“Veranderen vereist visie, moed, doorzetting en een juiste omkadering.  Als er 1 aspect niet aanwezig is, kan het veranderingstraject niet het beoogde doel bereiken” 

Corporate risk manager
“De veranderprofielscan kan ingezet worden als onderdeel van de startfase van een verander project wat afdelings-overschrijdend is en waar meerdere senior management posities in betrokken zullen zijn vanuit een steering committee rol. Belangrijk bij dergelijke projecten is in die beginfase geen onduidelijkheid te laten bestaan over het nut en noodzaak van het project alsmede de kaders en randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. Ook kan het profiel tijdens de projectfase goed worden ingezet om een verander project te evalueren. Het kan dus prima worden ingezet als een intern audit tool waarbij naast een inhoudelijke terugkoppeling op het project management van het individuele project ook een algemene terugkoppeling richting senior management gegeven kan worden over haar aansturing van dergelijke projecten”