Afgeschermd domein

Onderstaande functionaliteiten zijn enkel toegankelijk met inlogcode


Login voor gebruikers

Nadat u inlogcodes* hebt ontvangen zijn alle leden van uw team in staat om:

  • de online Veranderprofiel-scan te activeren op hun PC, laptop, tablet, of smartphone
  • de stellingen van de scan individueel te scoren
  • een gedegen dialoog met het team te voeren over díe items die er toe doen in een verandertraject

* U ontvangt deze via een gecertificeerde partner van Novy-T.


Login voor gecertificeerde partners

Nadat u licenties** bij Novy-T hebt aangekocht bent u in staat om:

  • unieke inlogcodes voor uw klanten aan te maken
  • uw klanten te instrueren hoe de online scan te activeren
  • bij uw klanten de scan te presenteren en de teamdialoog te faciliteren

** neem contact op voor informatie over licenties.

novy-t-green