Professionals die succesvolle verandertrajecten nastreven…

    … en projecten meer fact-based willen aansturenPROFIT- en NONPROFITORGANISATIES

die effectieve(re) veranderingen/verbeteringen nastreven en een grote(re) kans van slagen van projecten willen bewerkstelligen

 

CONSULTANTS in VERANDERMANAGEMENT

die de Veranderprofiel-scan willen integreren in hun set van veranderinstrumenten en projecten bij opdrachtgevers meer fact-based willen uitvoeren