Netwerk van partners

Partners - blue

 

Novy-T levert de Veranderprofiel-scan exclusief via een netwerk van partners met een track record in veranderen.Externe partners:  
verandermanagementconsultants | organisatie-ontwikkelaars

Dit zijn veelal zelfstandig opererende consultants in verandermanagement met een eigen clientèle die de Veranderprofiel-scan toevoegen aan hun service portfolio en zodoende in staat zijn om:

hun opdrachtgevers nóg beter van dienst te zijn
▪de dienstverlening aan bestaande klanten uit te breiden
▪de scan in te zetten als acquisitie-instrument bij de werving van nieuwe klanten


Interne partners:  
leiders van veranderprojecten | aanjagers van veranderingen

Dit zijn veelal leiders van veranderprocessen die bij een organisatie in loondienst zijn. Zij voegen de Veranderprofiel-scan toe aan hun arsenaal van instrumenten om:

▪intern de handen beter op elkaar te krijgen voor een verandering
▪het begin van een verandertraject beter vorm te geven

Kwaliteitsborging