Functionarissen van profit- en nonprofitorganisaties…

de Veranderprofiel-scan is praktisch en effectief


Kwaliteits- en innovatiemanager
“Veranderen vereist visie, moed, doorzetting en een juiste omkadering. Als er één aspect niet aanwezig is, kan het veranderingstraject niet het beoogde doel bereiken” 

CEO Multinational
“Grootste fout in verander- en verbeterprojecten: begint eer ge bezint.
De scan van Novy-T helpt je te bezinnen om goed te beginnen”

Innovator land- en tuinbouw
“De scan geeft structuur aan het gehele veranderproces binnen de organisatie.
Zo worden alle aspecten belicht, ook die anders snel worden vergeten”

Directeur Six Sigma programma
“Laagdrempelige en opvallend complete scan die vanuit meerdere gezichtspunten toetst of je organisatie gereed is om te veranderen” 

Product engineering manager
“Het is een mooie tool en de kosten van de scan in combinatie met Novy-T’s verdiepingsdiscussie en advies is z’n geld dubbel en dwars waard”

Manager human resources
“Klantvriendelijk, concreet, mooie lay-out, smart”  

Corporate risk manager
“De veranderprofielscan kan ingezet worden als onderdeel van de startfase van een verander project wat afdelings-overschrijdend is en waar meerdere senior management posities in betrokken zullen zijn vanuit een steering committee rol. Belangrijk bij dergelijke projecten is in die beginfase geen onduidelijkheid te laten bestaan over het nut en noodzaak van het project alsmede de kaders en randvoorwaarden waaraan moet worden voldaan. De scan kan prima worden ingezet als een intern audit tool waarbij naast een inhoudelijke terugkoppeling op het project management van het individuele project ook een algemene terugkoppeling richting senior management gegeven kan worden over haar aansturing van dergelijke projecten”

Innovatie manager
“Het gevaar van een mislukt project zit niet in de staart maar in de start”

Schoolbestuur
“Als bestuur hebben wij de scan uitgevoerd samen met alle directeuren van onze scholen. De grijze grafiek liet een homogeen patroon zien en heeft bevestigd dat de neuzen van al onze leidinggevenden de zelfde kant op staan. Als bestuur sterkt dat ons vertrouwen dat we de veranderingen die we in gedachte hadden kunnen gaan starten. De blauwe grafiek heeft ons inzicht gegeven over onze zwakke punten, en met z’n allen weten we nu beter waar we het komende jaar aandacht aan moeten schenken”

Visionair in leiderschapsontwikkeling
“Veranderen zonder inzicht waarom, wat en hoe te veranderen, is gedoemd te mislukken.
De Veranderprofiel-scan verschaft dat inzicht en legt daarmee het fundament voor een geslaagd verander-traject”  

Business Excellence manager*
“Fantastisch om te zien dat een investering van 2×4 uur een groot verschil maakt”.


*Novy-T
De business excellence manager refereert hier aan de twee sessies van elk een dagdeel waarbij de verandergereedheid in kaart wordt gebracht en de focus in activiteiten tot stand komt.