Toegevoegde waarde

richting-nl-jpgDe Veranderprofiel-scan is een gevalideerd concept dat de gereedheid tot veranderen in een organisatie in kaart brengt en dat z’n waarde in de praktijk heeft bewezen.


Waarde propositie

In staat zijn

De Veranderprofiel-scan stelt directie/managementteams in staat tijdens de startfase van een verandertraject hun denken te structureren, om veranderdoelen scherp te definiëren en om risico’s te beheersen.

Door middel van

De Veranderprofiel-scan wordt uitgevoerd in een veilige omgeving aan de hand van gevalideerde stellingen. Onder deskundige begeleiding voert U in uw team een gestructureerde dialoog over essentiële elementen in veranderen.

Met als resultaat

Na voltooiing van de Veranderprofiel-scan heeft u concrete inzichten op basis waarvan u effectief beleid kunt ontwikkelen. U weet zwakke elementen te versterken en de vereiste condities te creëren die een verandering tot een succes maken.

 Effectief veranderen