Toegevoegde waarde

In staat zijn

De Veranderprofiel-scan stelt bestuurders/directies/managementteams in staat om de gereedheid tot veranderen in hun organisatie fact-based in kaart te brengen.

Door middel van

U voert een gestructureerde dialoog uit met uw team op basis van gevalideerde stellingen over essentiële elementen in verandering. U doet dit onder toezicht van een gecertificeerde coach en door gebruik te maken van de online applicatie van de Veranderprofiel-scan.

Met als resultaat

Na afronding van de scan heeft U concrete inzichten vergaard waarmee U niet alleen een betere focus in activiteiten kunt aanbrengen maar ook concretere actiestappen kunt opstellen om beoogde veranderdoelen beter te realiseren.

De Veranderprofiel-scan verschaft projecten een grotere kans van slagen