De Veranderprofiel-scan wordt bij u op locatie uitgevoerd.

De manier waaróp stemt u zelf af met de leider van het veranderproject.

Een veel gebruikt format is als volgt:

Sessie 1   Voeren van een beleidsbepalende dialoog

Key decision makers in het veranderproject komen een dagdeel bij elkaar en brengen de huidige sub-optimale situatie binnen de organisatie in kaart aan de hand van 60 gevalideerde stellingen. Deze sessie wordt geleid door één van Novy-T’s veranderconsultants.

Sessie 2   Opstellen van concrete activiteiten op basis van verkregen inzichten

Een paar dagen na de eerste sessie komen de key decision makers weer bijeen voor een tweede halve dag. Tijdens deze sessie worden de gegevens uit de eerste sessie geanalyseerd en vertaald in concrete actiestappen met een duidelijke focus op items die zullen bijdragen aan het succes van het veranderproject.


In samenwerking met consultants en partners zijn diverse formats ontwikkeld voor specifieke doelgroepen.

Voor nadere informatie, neem contact op.