Beschikbare versies


Veranderprofiel-scan®

Beschikbaar in de volgende talen:

  Nederlands
  Engels

◊  andere talen en branche-specifieke versies worden ontwikkeld op verzoek


Presentaties

Het concept achter de Veranderprofiel-scan in PowerPoint:

Nederlands:  Veranderprofiel-scan 4.2

Engels:  Change profile-scan 4.2

Duits:    Change Profil-Scan