Partnership met Novy-T

Het is onze ambitie om professionals in verandermanagement te overtuigen van de toegevoegde waarde van de Veranderprofiel-scan. Om dat te realiseren nodigen wij verandermanagers uit om de scan standaard in te zetten in de Definitie-fase van de verander- en verbeterprojecten.

Novy-T wil graag partnerships aangaan met:

Zelfstandige verandermanagers die verandertrajecten bij hun opdrachtgevers faciliteren

Professionals in loondienst die binnen hun organisatie leiding geven aan veranderprojecten

 Business model


Veranderprofiel-scan:
een instrument dat U in staat stelt Operational Excellence naar een hoger plan te tillen